Croeso i Menter Felinheli

Rydym ar ddeall fod llythyr wedi ei rannu gan gwmni The Waterside Consortium Ltd gyda pherchnogion cychod yn y marina i'w hysbysu mai nhw yw perchnogion newydd y safle.

Nid ydym wedi clywed unrhyw beth yn swyddogol gan yr arwerthwyr na'r derbynydd eto, ond teimlwn fod dyletswydd arnom ni i roi gwybod i chi cyn gynted a phosib’ fod ein hymgyrch i brynu'r Marina wedi dod i'w therfyn.

Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth. Cawsom ein gwefreiddio gan yr holl ewyllys da a’r gefnogaeth i’n hymgais i brynu’r safle.

OND! Nid dyma ddiwedd y stori o bell ffordd.

Rydym yn erfyn arnoch i ystyried cadw eich buddsoddiad yn y fenter ar hyn o bryd a pharhau i gefnogi Menter Felinheli ar gyfer datblygu prosiectau cyffrous eraill yn y dyfodol er budd i BAWB
yn ein cymuned.

Fodd bynnag, os nad ydych eisiau gwneud hynny, fe wnawn esbonio’n fuan sut i gael ad-daliad hefyd.