Cynnig Cyfranddaliadau


CYFLWYNO CYNNIG I BRYNU’R MARINA

Lansio cynnig cyfranddaliadau

Rydan ni wedi cyrraedd carreg filltir bwysig yn yr ymgais i brynu harbwr a marina’r Felinheli i’r pentref wrth i ni anfon ein cynnig ariannol am y safle i’r derbynwyr.

Allwn ni ddim datgelu gwerth y cynnig, ond rydan ni yn obeithiol y gall cyfuniad o grantiau a chefnogaeth ariannol lleol roi’r safle yn nwylo’r gymuned am y tro cyntaf.

Y mis yma hefyd rydan ni yn lansio yr ymgyrch i werthu cyfranddaliadau yn y prosiect. Y targed ydi codi o leiaf £300,000 ym mis Tachwedd gyda pob shâr yn costio £100.

Mae hwn yn darged uchelgeisiol ond realistig o ystyried cyngor rydan ni wedi gael gan arbenigwyr a mentrau cymunedol eraill.

Mae mentrau eraill wedi llwyddo a does yna ddim rheswm pam nad all pobol yr ardal yma lwyddo hefyd.

Fe fydd angen mwy na hynny wrth gwrs, ac rydan ni eisioes wedi cyflwyno un cais am grant sylweddol hefo un arall yn y broses o’i gwblhau.

Fe fydd prynu’r marina ar ran pobol leol yn helpu’r pentref cyfan drwy ddefnyddio’r elw o’r marina i gefnogi prosiectau a mentrau lleol eraill gan ddod a budd ariannol a chymdeithasol i’r ardal.

Mae hwn yn gyfle rhy dda i’w golli.

A dyma eich cyfle chi. Rydan ni’n apelio ar bawb sy’n ein cefnogi, yn lleol neu o du hwnt i’r ardal, i brynu cyfranddaliadau.

Mae’r sefyllfa yn symud yn gyflym, felly plîs cyfrannwch yn yr wythnosau nesaf os gallwch chi.

Mae gwerthu cyfranddaliadau yn rhan hanfodol o’r prosiect – fydd yna ddim pryniant os nad ydi’r rhan holl-bwysig yma’n llwyddo. Felly rydan ni’n apelio’n daer ar bobol i brynu.

Wrth gwrs, mae yna lawer iawn o bobl wedi gadael y pentref dros y blynyddoedd hefyd, ac os ydych chi’n adnabod rhywun yn y sefylfa yna, cysylltwch hefo nhw, esboniwch be sy’n digwydd, a rhowch gyfle iddyn nhw gefnogi’r fenter.